Koučing

CESTA V.I.P.

(Mind & Body & Soul)

 

Aby vaša myseľ, telo a duša boli v absolútnej rovnováhe.

 

Čo všetko potrebujete na to, aby ste boli v absolútnej rovnováhe?

 • Balans na úrovni mentálneho, fyzického a emocionálneho zdravia.

 • Balans v oblastiach akými sú: práca, zdravie, rodina, financie, zábava, osobný rast, vzťahy, priatelia  (work-life balans koleso).

lubica-farkasova-koucing-nordic-walking

Stačí, keď vám jedna oblasť nefunguje a má to vplyv aj na tie ostatné.

 

Ako sa to prejavuje v bežnom živote?

 • Dlhodobo pociťujete, že v živote skáčete z extrému do extrému a nenachádzate riešenie.

 • Dlhodobo máte slabú imunitu.

 • Narušené vzťahy s blízkymi (deti, partner, rodina).

 • Nespokojnosť v práci.

 • Stagnovanie a prešľapovanie na jednom mieste.

 • Opakovanie tých istých „chýb“ a točenie sa v kruhu.

 • Neschopnosť doťahovať a dokončovať ciele.

 • Očakávanie pochvaly a uznania z vonkajšieho sveta

Je vám to povedomé? Našli ste sa vo viacerých bodoch?

lubica-farkasova-koucing-nordic-walking

Potom toto je cesta pre vás. Cesta na konci ktorej, budete osoba:

 • ktorá vie kto je a čo chce

 • ktorá rozpozná zmysel života

 • zbavená limitujúcich blokov a vzorcov z minulosti

 • s jasným cieľom a víziou do budúcnosti

 • s odvahou vykročiť do zmeny (aj mimo komfortnej zóny)

 • s vyšším sebavedomím

Pripravení na zmenu v živote?

OBSAH PROGRAMU:

 

 • 8 týždňov intenzívnej transformačnej cesty

 • 1 x hĺbková analýza z dátumu narodenia (90 minút)

 • 1 x Gallup CliftonStrenghts osobnostný dotazník na zistenie talentov a silných stránok (+detailný report s 34 talentami)

 • 4 x koučingové stretnutie (4*60 minút)

 • 2 x online konzultácia na odstránenie limitujúcich blokov (v spolupráci so Zuzana Kittlerová)

 • 1 x online konzultácia na aktivovanie hojnosti vo všetkých oblastiach(v spolupráci so Zuzana Kittlerová)

 • Podpora e-mailom počas celého programu.

 • Podpora na telefóne 1 x týždenne počas celého programu

 • Praktické cvičenia na zvýšenie sebavedomia a pracovné listy

Vaša cesta k slobodnému a autentickému JA začína tu.

 

lubica-farkasova-koucing-nordic-walking

Všetko začína u vás.

Druhých zmeniť nedokážeme, seba áno.

Život v autenticite a slobode.

Na to, aby ste mohli žiť život podľa svojich predstáv, túžob a snov, potrebujete v prvom rade poznať seba.

Cesta osobného rozvoja je celoživotný proces. Niekedy idete priamo a niekedy z nej vybočíte. Ale život resp. volanie duše si vás vždy nasmeruje tam, kam potrebuje.

Keď ten hlas nepočúvate, životné lekcie sa jemne pritvrdia, alebo sa opakujú.

Ako tomu predísť? Ako nájsť tú cestu najmenšieho odporu.

Zlatú strednú cestu, na ktorej budete sami sebou. Na ktorej využívate potenciál, ktorý nosíte v sebe.

Treba ísť na to postupne, krok po kroku.

Budovaním pevných základov, ktorými získate odvahu a sebavedomie. 

 

R

Prijatie a pochopenie minulosti.

R

Život v slobode a autenticite.

R

Jasný cieľ a vízia v budúcnosti.

Zmeňte svoj život od základov 

Spolupráca prebieha nasledovne:

 

1.

PRÍTOMNOSŤ

Pri práci vychádzam z originality každého. Z dátumu narodenia odkrývam potenciál aj tam, kde ho sami nevidíte.

Nájdením a zvedomením silných stránok, získate pevnú pôdu pod nohami.  A naopak prijatím a pochopením slabých, získate zdravé sebavedomie.

2.

MINULOSŤ

Keď budete vedieť kto ste, zameriame sa na minulosť.

Zisťujeme príčinu lekcií a výziev, ktoré sa vám v živote opakujú. Taký osobný audit limitujúcich presvedčení, ktoré vám brána v osobnom raste a posune nahor.

Poznať ich a pochopiť ich, je základ k ďaľšiemu posunu.

3.

BLOKY

V tomto stretnutí sa pozrieme na bloky a vzorce.

Pozrieme sa na konkrétne bloky a načítaním informácií zhora, zistíme odkiaľ pochádzajú (zdedené programy z rodu, od rodičov atď) a vymažeme ich. 

Prečistíme limitujúce obmedzenia, ktoré sa nachádzajú v podvedomí, aby ste sa mohli posúnúť v osobnom raste vpred.

 

4.

BUDÚCNOSŤ

Očistení od blokov, postupujete ďalej na vašej intenzívnej ceste vpred. 

Čas na plánovanie budúcnosti. Tvorba vízie a cieľov, ktoré sú v súlade s vašimi hodnotami.

5.

AKČNÉ KROKY

Akcia, akcia, akcia… Bez práce, nie sú koláče. A preto neostane len pri teórii, ale budete robiť akčné kroky, ktoré sme spoločne nastavili.

Každý týždeň konkrétne kroky. Každý týždeň úloha, aby ste boli bližšie k vášmu cielu.

Čím viac praxe, tým viac úspechov vo vašom živote.

6.

HOJNOSŤ

Dolaďovanie blokov a aktivovanie hojnosti. Skontrolujeme, či všetky limitujúce presvedčiania a bloky sú odstránené.

A uvoľníme priestor pre hojnosť vo všetkých oblastiach života (v zdraví, vo vzťahoch, financiách, práci a sebarealizácii).

7.

AKČNÉ KROKY

Akčné kroky, ktoré sú najdôležitejšie pre váš veľký posun vpred.

Akčné kroky, rozdelené na menšie, aby ste vytrvali na tejto ceste. Kroky v súlade s vašimi hodnotami.

Prokrastináciu dáme bokom. 

 

8.

ZÁVER

Máte za sebou 8 intenzívnych transformačných týždňov. Nie ste ten istý človek, akým ste boli na začiatku.

Na tomto stretnutí si zhrnieme a zopakujeme všetko potrebné (opakovanie je matka múdrosti).

Zároveň dostanete bonusy (viď ďaľší bod) a praktického sprievodcu, aby ste hravo zvládli ďaľšie kroky bez našej pomoci.

BONUS

NAVIAC ZÍSKATE

 • praktické cvičenia +pracovné listy použiteľné v reálnom živote
 • odporúčanú motivačnú literatúru
 • afirmácie na posilnenie sebavedomia
 • kameň podľa znamenia vybraný na mieru

Jednoducho * Empaticky * Prakticky

 

V.I.P. program pre ľudí, ktorí:

 • chcú na sebe pracovať a sú pripravení prijať za seba zodpovednosť

 • sú pripravení na rýchle akčné kroky

 • sú pripravení na výstup z komfortnej zóny

 • sú stratení a potrebujú nájsť správny smer v živote

 • potrebujú sprievodcu, ktorý ich dostane z bodu A do vysneného bodu B

 • potrebujú nájsť zmysel v živote

 • potrebujú odstrániť bloky, ktoré ich limitujú na ceste nahor

 • potrebujú získať odvahu a zvýšiť si sebavedomie

Zoberte zodpovednosť do svojich rúk a buďte tvorcami svojho života.

 

2 MESAČNÝ INTENZÍVNY TRANSFORMAČNÝ PROGRAM

Zmeňte svoj život od základov

 

Investícia do vášho osobného rozvoja:

€ 999 

 

(Možné zaplatiť aj na splátky.)

Kontaktujte nás

 

 

Máte otázku ohľadne služby, ceny, alebo možnosti platby na splátky.
Napíšte nám správu a do 24 hodín vám odpovieme.

3 + 7 =