Blog

PRAKTICKY AJ TEORETICKY.

(Ako poznať seba a odhaliť svoj potenciál.

Hodnoty ako základ všetkého (sloboda)

Hodnoty ako základ všetkého (sloboda)

Hodnoty ako základ všetkého Sloboda   Na to, aby sme mohli kráčať v živote v ľahkosti, je potrebné poznať svoje hodnoty. Mojimi hodnotami v živote, ktorými sa riadim sú: sloboda rodina zdravie   V živote sa podľa týchto hodnôt aj riadim. Ono samozrejme, že v...

preèítajte si viac