Životné číslo a naša cesta

Cesta, ktorou v živote kráčame, formuje našu osobnosť.

 

Ako nám numerológia môže pomôcť? Poznáte svoje životné číslo a jeho vplyv na náš život?

Čo je naša cesta v tomto živote? Čo určuje, definuje náš cieľ, to „finále“, ktoré máme zavŕšiť? Je to práca? Je to hojnosť? Je to šťastie? Je to naša rodina, alebo kamaráti? Ako máme vlastne vedieť, či to, kde sa nachádzame a to čo práve robíme, je to správne. To pravé orechové. A kde je tá hranica, kedy môžeme byť sami sebou a kedy naopak sa snažíme vtesnať do potrebnej role. Asi treba začať pekne po poriadku a to tým, čo všetko má na nás vplyv. Áno tipujete správne, keď hovoríte, že všetko to čo, som spomenula vyššie. Tí všetci a to všetko je na našej ceste dôležitou súčasťou, čo nás formuje ako človeka.

Rodina ako základ

Začína to narodením do danej rodiny. Túto rodinu si vyberáme pred narodením a dostaneme ju v rámci nášho sebarozvojového „batôžka“. Každý člen rodiny (mama, otec, brat, sestra…) je presne taký, aký má byť. Svojim správaním, postojom, názormi nám dopomáhajú na ceste nášho osobnému rozvoju. Naša cesta, na ktorej sa máme naučiť resp. doučiť cnosti, ktoré sme si neosvojili v minulom živote.V podstate sme všetci takí žijúci študenti, ktorí sme sa sem prišli doučiť medzery.

Cesta osobného rozvoja

Zo svojho dátumu narodenia si môžete vypočítať deväť životných čísiel. Vidíte sa v tom vašom, alebo nie? A hovoríte si: Toto predsa nie som ja…Môže to byť tým, že ste len na začiatku svojej cesty osobného rozvoja a pomaličky budete prechádzať skúsenosťami, ktoré vás priblížia k tomu vášmu životnému číslu. Podrobnejšie sa každému životnému číslu budeme venovať v nasledujúcich číslach Balansu.

Životné číslo

A to čo sa máme naučiť, akými lekciami a výzvami si máme prejsť, je definované aj životným číslom (niekedy sa môžete stretnúť aj s pojmom osudové číslo). Pojem životné číslo sa používa v numerológii. Vypočítame si ho tak, že spočítame jednotlivé čísla v dátume narodenia. Ako príklad uvediem: 1.1.1981 (1+1+1+9+8+1 = 21 = 2+1 = 3). Čísla spočítavame dovtedy, dokým nedostaneme jednu cifru. Malo by nám výjsť číslo od 1 do 9. Každé číslo nesie určitú vibráciu. Ak vám vyšlo číslo 3, znamená to, že ste sa narodili do vibrácie, ktorú nesie číslo 3.

Čo znamenajú jednotlivé životné čísla:
  1. Rodený vodca, ktorý má rád voľnosť a slobodu. Rád robí rozhodnutia nezávisle od druhých. Je rád príkladom, ale aj ochrancom. Je rád stredobodom pozornosti, čo sa môže preklopiť až do egoistického správania. Tento človek vyniká kreativitou a originalitou. Je rád, keď všetko ide podľa jeho predstáv. Ak to tak nie je, môže byť nahnevaný. Byť vzorom pre všetkých a ukázať svetu, čo všetko je možné.
  2. Mierotvorca, ktorý je veľmi citlivý a empatický. Empaticky dokáže vnímať druhých a prihliada na ich city. Je to taký opak jednotky. Radšej bude spolupracovať, ako robiť niečo samostatne. Niežeby sa bál, ale je mu prirodzenejšie byť súčasťou tímu, komunity, ako ich viesť. Veľmi dobre vie odhadnúť pocity druhých a podľa toho sa správať. Čo môže byť jeho silná stránka, ale aj slabá. Pretože pri tých všetkých pocitoch, môže stratiť sám seba.
  3. Kreatívec, ktorý sa môže uplatniť v umeleckých smeroch. Môže ísť o písanie, herectvo či hudbu. Všade tam, kde sa môže prejaviť jeho vyjadrovací talent. Je rád stredobodom pozornosti, populárny a spoločensky aktívny človek. Na to, aby mohol uplatniť svoje talenty, potrebuje výdrž a disciplínu. Ak si nie je istý sám sebou, môže to maskovať smiechom, alebo použitím humoru. Ak 3 využíva správne svoju kreatívnu stránku, získa na svoju stranu viac ľudí.
  4. Pracovitý a praktický. Toto sú 2 slová, ktoré vystihujú toto číslo. Všetko potrebuje mať zorganizované, štruktúrované. Vtedy sa cíti v „bezpečí“ a má istotu. Akonáhle do jeho života prídu neočakávané zmeny, môže byť vyvedený z miery. Na jednej strane má všetko pod kontrolou, ale na druhej je neschopný urobiť zmenu. Ak sa niekto bude byť za práva, bude to práve 4. Je dobré mať poriadok v živote. Ale zároveň sa 4 potrebuje naučiť žiť. Nedržať sa príliš naučeného a dokázať vystúpiť zo svojej zóny komfortu.
  5. Človek milujúcu slobodu. Kdekoľvek, v čomkoľvek. Miluje cestovanie, adrenalín, spoznávanie nových ľudí. Ak by mohol, chcel by vyskúšať všetko nové. Veľmi ľahko sa zoznamuje s druhými, pretože vie ako na to. Jednoducho to má v povahe. Inšpiruje druhých a ľahko nadväzuje priateľstvá. Nerobí jednu vec, ale 4 veci naraz. Rizikom v tomto prípade je, že nedokončí ani jednu z nich. Naučiť sa disciplíne, môže byť pre päťku tvrdý oriešok. Ak na učenie pôjde cez pohyb, naučí to 5-ku flexibilite, ale aj vnútornému sebavedomiu a sebadisciplíne.
  6. Liečiteľ, ktorý pomáha a stará sa o druhých. Všetko čo súvisí s pomocou druhým, je pre šestku ako stvorené. Či už je to formou služby, alebo poskytnutím noclahu. Vždy tam ide o potrebu pomoci. A nájsť v tom pravú mieru, aby sa príliš nerozdával, je niekedy pre šestku ťažké. Ono niekedy je ľahšie pomáhať druhým, ako pomôcť seba, všakže?! 😊. Nechať druhým možnosť si prejsť lekciami, ktoré potrebujú, môže byť ten najväčší dar, ktorý im šestka môže „dať“. Okrem toho, že sú pomocníci, sú to výborní spoločníci, rodičia, partnerky, ktorí vedia vytvoriť tú pravú harmóniu a pohodu okolo seba a pre druhých.
  7. Hľadač zmyslu života. Nekonečný hľadač, ktorý potrebuje poznať nepoznané. Preto jeho intelektuálny vývoj nepozná hraníc. Postupne si dáva dokopy vedomosti, znalosti, ktoré svojím spôsobom skladá. Pomáha mu pritom analytické myslenie a veľká schopnosť koncentrácie. Sedmičky pre svoju prácu potrebujú kľud a samotu. Vtedy prichádzajú na svoje odpovede, ktoré potrebujú poznať. Avšak potreba izolácie môže byť pre nich škodlivá. Naučiť sa byť v spoločnosti druhých, akceptovať ich a byť otvorený vedomostiam, ktorými disponujú.
  8. Vodca, ktorý je predurčený na úspech. Vie ako narábať s peniazmi a mocou. Vie organizovať a zmanažovať seba, ale aj ľudí okolo seba. Svojimi vizionárskymi schopnosťami vie inšpirovať druhých. Ale potrebuje sa naučiť vhodnej forme prezentácie, aby ho pochopili. Môže ľahko peniaze získať, ale ľahko o ne prísť. To ako to skončí, záleží na jeho prístupe. Môže byť milý, alebo môže byť aj arogantný. Rád žije v luxuse a obklopuje sa peknými vecami.
  9. Filantrop, humanitár s potrebou pomáhať „celému“ svetu. Snaha o dokonalosť vo všetkom čo robí. A ak to tak nie je, snaží sa to neustále vylepšovať. Namiesto toho, aby bol spokojný s výsledkom, ktorý je určite dokonalý. Veľká miera zodpovednosti, niekedy až prílišná obeta pre druhých. Výzvou je naučiť sa nebyť závislý na majetku, alebo na partnerovi. A keď dávať, tak nezištne bez očakávania, že dostane niečo späť. Dôležité pre 9 je byť v pohode a mať harmóniu v život. A vedieť narábať so svojím darom, ktorým je realistický pohľad na svoj život.

 

Ešte viac informácií o svojom životnom čísle nájdete na:

Ako vám môžem pomôcť ja?

Prostredníctvom poradenstva/mentoringu, pri ktorom používam numerológiu zisťujem cez váš dátum narodenia poslanie, vašu životnú cestu, silné stránky. Oblasti, ktoré vám môžu dopomôcť pri zakladaní živnosti, alebo pri smerovaní v podnikaní. Zároveň sa pozriem na životné obdobie (tzv. ročnú vibráciu), ktorým prechádzate, pretože má veľký vplyv na to, ako sa cítite. Pozrieme sa spoločne aj na lekcie, ktorými prechádzate a pochopíte prečo sa vám dejú veci, ktoré sa vám dejú. Po teórii nasledujú praktické kroky, ktoré si spoločne zadefinujeme.

Článok publikovaný v októbrom čísle časopisu Balans: 1022_balans numerologia zivotne cislo