Životné číslo 7 a 8 pod lupou

(5. časť)

Vedieť ho vypočítať, vedieť čo znamená, vedieť využiť jeho silnú stránku.

Opakovanie je matka múdrosti :).

V októbrovom vydaní časopisu Balans ste mali možnosť naučiť sa vypočítať svoje životné číslo. Zároveň ste mali k dispozícii charakteristiku jednotlivého čísla. Pre tých, ktorým sa náhodou toto číslo nedostalo do rúk, prikladám krátky návod ako si svoje životné číslo môžete vypočítať. (Spočítame jednotlivé čísla v dátume narodenia.  Ako príklad uvediem: 1. 1. 1981 (1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 1 = 21 = 2 + 1 = 3). Čísla spočítavame dovtedy, dokým nedostaneme jednu cifru. Malo by nám vyjsť číslo od 1 do 9).

V tomto čísle si zoberieme na mušku 2 z nich (životné číslo 3 a 4). Pretože na čo nám je teória, keď ju nevieme uchopiť v praxi.
Povieme si niečo o samotnom čísle, o tom ako sa prejavuje v živote a nakoniec pridávam malé cvičenie / návod ako vyťažiť z daného životné čísla čo najviac.

Základ sebapoznania spočíva v 3 krokoch:
  1. Vedieť si vypočítať svoje životné číslo
  2. Vedieť čo znamená
  3. Vedieť využiť jeho silnú stránku v reálnom živote
Širšie vnímanie čísiel

Na túto časť seriálu som sa osobne najviac tešila. Pretože obidve z týchto čísiel sú mi veľmi blízke. Životné číslo 7 ma sprevádza od narodenia a preto písať o výhodách, výzvach tohto čísla bude pre mňa veľmi príjemné a zároveň osobné. A čo sa týka 8, tú som dostala do daru z roka narodenia. Keď si spočítam všetky čísla z môjho roku, vyjde mi číslo 8 (1979). A preto sila tohto čísla je mi známa.

Možno sa teraz pýtate, prečo hovorím o roku narodenia, keď tento seriál je venovaný životnému číslu. Áno to je pravda, ale čísla ako také potrebujeme vnímať v širšom zábere. Čiže nielen životné číslo má vplyv na náš život, ale aj jednotlivé cifry, ktoré máme v dátume (deň, mesiac, rok).

A po malom odbočení, prejdime teraz k samotným čísla 7 a 8.

Charakteristika životného čísla 7 (opakovanie)

Hľadač zmyslu života. Nekonečný hľadač, ktorý potrebuje poznať nepoznané. Preto jeho intelektuálny vývoj nepozná hraníc. Postupne si dáva dokopy vedomosti, znalosti, ktoré svojím spôsobom skladá. Pomáha mu pritom analytické myslenie a veľká schopnosť koncentrácie. Sedmičky pre svoju prácu potrebujú kľud a samotu. Vtedy prichádzajú na svoje odpovede, ktoré potrebujú poznať. Avšak potreba izolácie môže byť pre nich škodlivá. Naučiť sa byť v spoločnosti druhých, akceptovať ich a byť otvorený vedomostiam, ktorými disponujú.

Sedmička pod lupou
Ak ste životné číslo 7 a máte pocit, že tento popis sa na Vás nehodí, skúste si položiť nasledujúce otázky:

Koľko seminárov, školení a iných vzdelávacích aktivít ste doteraz absolvovali?
Keď sa cítite unavení a vyčerpaní, kde a ako si najlepšie dobijete svoje baterky?

Sedmička je v podstate pohyb. Pohyb vpred, cesta, ktorá nás vedie. A pohyb znamená, že má tendenciu ísť stále dopredu. Stále má potrebu niečo meniť, zmeniť, doplniť. Pretože inak má pocit, že stagnuje. A v prípade, že sa sama o tento pohyb nepričiní, prichádzajú jej do života ľudia, situácie, ktoré sa jej o tento pohyb postarajú. Pretože sedmička si to všetko potrebuje zažiť. Prejsť lekciami a výzvami všetkého druhu, aby sa neskôr mohla podeliť o svoje poznatky s druhými.

Aká forma pomoci je pre sedmičku najvhodnejšia? Napríklad aj vo forme služby.

Čo je pre sedmičku výzva?

Nájsť ten správny balans pri utekaní vpred. Pretože ak neustále uteká a má chuť stále niečo meniť, môže sa stať, že sa vyčerpá. Ak je niečo, čo jej v živote funguje, nie je vždy nutné to meniť. A naopak, ak má tendenciu stagnovať, tak by mala kopnúť do vrtuľky. Pretože dlhodobo prekračovať na jednom mieste je pre sedmičku naozaj nezdravé. A ako sa v tom celom vyznať? Kde, kedy, ako? Jedine tak, že si to potrebuje zažiť na vlastnej koži. Všetko si potrebuje vyskúšať a prostredníctvom životných skúseností, nájde ten správny balans. Ak sa snažíte sedmičke vyhovoriť „Že toto nerob, lebo…“, potrebujete mať naozaj dobré argumenty, aby Vás poslúchla.

Charakteristika životného čísla 8 (opakovanie)

Vodca, ktorý je predurčený na úspech. Vie ako narábať s peniazmi a mocou. Vie organizovať a zmanažovať seba, ale aj ľudí okolo seba. Svojimi vizionárskymi schopnosťami vie inšpirovať druhých. Ale potrebuje sa naučiť vhodnej forme prezentácie, aby ho pochopili. Môže ľahko peniaze získať, ale ľahko o ne prísť. To ako to skončí, záleží na jeho prístupe. Môže byť milý, alebo môže byť aj arogantný. Rád žije v luxuse a obklopuje sa peknými vecami.

Osmička pod lupou
Ak ste životné číslo 8 a máte pocit, že máte hlboko do vrecka, alebo sa necítite byť manažérom, skúste si odpovedať na nasledujúce otázky:

Aký typ partnera si zvyknete do života pritiahnuť? (Malá nápoveda – sú to partneri, ktorí majú, alebo nemajú problém zarobiť peniaze?)
Aký typ práce Vám vyhovuje, v ktorej sa cítite dobre?

Ako najlepšie môže osmička využiť svoj potenciál? Tak, že inšpiruje svojím životom. Nie je to len o tom, že bude zadávať príkazy a nič nerobiť. Práve naopak. Má využiť svoju víziu, dať ľudí dokopy a pracovať spoločne na dosiahnutí cieľa. A vtedy má úspech zaručený. Ak by to naopak poňala z tej opačnej strany a zneužívala by svoju moc, talent, silu (ktorú osmička má), tak by mohla veľmi škaredo zakopnúť. Pretože osmička je karma. Čo dáš, to sa ti vráti (Zákon príčiny a následku).

Čo je pre osmičku výzva?

Zdravá osmička sa podelí, inšpiruje a dokáže byť dobrý vodca. Dokáže potiahnuť druhých, keď to najviac potrebujú.  Nezdravá osmička je arogantná, tvrdohlavá, netolerantná. Podobne ako u čísla sedem, aj osmička sa učí na vlastných chybách. A hľadá spôsob, ako si zachovať v tom všetko rovnováhu. Najlepšie pre ňu je poučenie z vlastných chýb a urobiť náležitú zmenu. Nie ísť hlavou proti múru. Učí sa skrotiť svoju energiu a usmerniť ju správnym smerom. Lebo ako dokáže pomôcť, tak môže aj uskudiť.

Pri tomto čísle by som to asi zakončila citátom od Einsteina:
„Šia­len­stvo je ro­biť rov­nakú vec opa­ko­vane a oča­ká­vať iné vý­sledky.

V budúcom čísle si prečítate viac o životnom čísle 9 a čísle, o ktorom som ešte nepísala. Také malé prekvapenie na záver tohto seriálu.

Ešte viac informácií o svojom životnom čísle nájdete na:

Ako vám môžem pomôcť ja?

Prostredníctvom poradenstva/mentoringu, pri ktorom používam numerológiu zisťujem cez váš dátum narodenia poslanie, vašu životnú cestu, silné stránky. Oblasti, ktoré vám môžu dopomôcť pri zakladaní živnosti, alebo pri smerovaní v podnikaní. Zároveň sa pozriem na životné obdobie (tzv. ročnú vibráciu), ktorým prechádzate, pretože má veľký vplyv na to, ako sa cítite. Pozrieme sa spoločne aj na lekcie, ktorými prechádzate a pochopíte prečo sa vám dejú veci, ktoré sa vám dejú. Po teórii nasledujú praktické kroky, ktoré si spoločne zadefinujeme.

Článok publikovaný v februárovom čísle časopisu Balans (pozrieť tu>>>.)