AKO NA ÚSPEŠNÚ KONFERENCIU?

Čo potrebujete urobiť a aké silné stránky a talent použiť, aby vznikla úspešná konferencia?

Väčšinou píšem motivačné príspevky, ktoré vás môžu inšpirovať. Tento bude troška na inú nôtu, pretože sa bude týkať konferencie „Úspech pramení v poznaní seba„, ktorú som organizovala už 2 x v spolupráci s inými mentormi. Dôvod prečo som sa rozhodla, že o tom napísať článok je:

 1. Aby ste získali predstavu, čo všetko je za tým. Čo všetko je potrebné urobiť, aby vôbec konferencia podobného typu uzrela svetlo sveta.
 2. Druhým dôvodom je aj to, aby som vám ukázala v praxi ako fungujem. Reč bude o vízii, konzistencii, organizácii a stratégii. Všetko má svoju postupnosť. Všetko je premyslené a zároveň je potrebná určitá miera flexibility, pretože život prináša rôznorodé ponaučenia.
 3. Aby som vám v praxi ukázala, aké to je, keď viete o svojich silných stránkach a talentoch a využívate ich v plnej miere vo svojom živote. Pocit, že vám to ide ľahko a bez väčšej námahy (samozrejme sú tam aj prekážky resp. výzvy, o ktorých napíšem tiež). 
A čo treba mať na pamäti je, že: CESTA JE CIEĽ
Ad1) Čo je potrebné urobiť?

Vedela som, že raz chcem v živote zorganizovať event, kde budem môcť dať dokopy ľudí s rôznymi kvalitami, z rôznych oblastí. Vedela som, že raz chcem poprepájať ľudí o ktorých si myslím, že majú čo povedať. Myšlienka, ktorú som nosila v hlave. Nič viac som preto nerobila, iba som ju nosila v hlave. Až raz v máji 2022 som pri rozhovore s Anetou Babušovou len tak spomenula, že by som rada „raz“ zorganizovala konferenciu. A na to prišla od nej otázka: Ok a čo ti v tom bráni? Prečo to nemôžeme urobiť tento rok? Moja odpoveď znela: v podstate mi nebráni nič. A slovo dalo slovo a bolo rozhodnuté. Spontánna otázka a spontánne rozhodnutie. Čo nasledovalo potom?

Ad2) Vízia, stratégia, organizácia
 1. Ako prvé bolo potrebné nájsť miesto a vhodný termín.
 2. V hlave som si začala dávať dokopy ľudí, ktorí by boli vhodní „kandidáti“ na prvý ročník. Nasledovalo ich oslovenie a výber tém.
 3. Miesto a dátum vybraný. Mentori vybraní. Témy zadefinované. Na rad prišla tvorba webovej stránky (WordPress):
 4. Oslovenie partnerov na spoluprácu a nastavenie ceny (v závislosti od cenovej ponuky od hotela, od našich očakávaní – nakoľko to bol prvý ročník, tak sme mali nohy na zemi :).
 5. Nastavenie predajného formuláru (Simpleshop) a jeho prepojenie s webom. 
 6. Propagácia v rámci sociálnych sietí a iných kanálov mohla začať.
 7. Príprava materiálov všetkých mentorov, príprava plagátu na propagáciu a následná tlač. 
 8. Deň pred akciou cesta do hotela, aby sme pripravili miestnosť podľa našich predstáv, nachystanie darčekov pre hostí. Kontrola techniky – zvukovej, prezentačnej. 
 9. Posledná príprava samotnej prezentácie v domácom prostredí.
 10. Konferencia. …. Po slávnostnom skončení oslava a vydýchnutie, že všetko prebehlo hladko. 
 11. Poslanie dotazník (Googleform) prostredníctvom (Mailerlite) – automatizované, aby to prišlo účastníkom tesne po akcii, keď sú ešte plní dojmov a pocitov zo samotnej akcie. 

Prvých 5 bodov bolo v podstate v pohode. Najťažší a asi najväčšou výzvou pre nás bola samotná propagácia. Pretože boli letné prázdniny a väčšina ľudí bolo na dovolenkách t.j. uhorková sezóna. O to viac snahy sme potrebovali vynaložiť na samotnú propagáciu. Nakoniec to všetko dobre dopadlo a konferencia dopadla nad očakávania.

Prihlásilo sa 40 žien, ktoré sa spoločne s nami ponorili do sebapoznávacích tém. Viac o tom sa dočítate tu>>>

To bol priebeh prvého ročníka konferencie „Úspech pramení v poznaní seba“. A už máme za sebou aj 2. ročník, ktorý sa konal v roku 2023. Priznám sa, že do júla cca som netušila či druhý ročník bude. Niežeby som nechcela, ale mala som iné priority. Ako to už býva (v mojom prípade), opäť som dostala otázku od známej Janky Borskej v podobe whats správy: „Ľubka čo konferencia? Bude tento rok?“. Spontánna otázka, spontánna odpoveď. 31.7. bolo prvé stretnutie mentorov v kníhkupectve, kde sme si prešli cca témy a obsah 2. ročníka. A organizácia mohla začať. 

2. ročník bol niečím iný. Bol výnimočný tým, že som sa rozhodla, že súčasťou budú aj chlapi. Pretože som toho názoru, že sa dopĺňame. Jeden bez druhého nemôžeme existovať. Polarity, ktoré sa dopĺňajú. Raz sme to my ženy, ktoré využívame mužskú energiu (rozvážnosť, ťah na bránku, akčnosť) a inokedy naopak sú to muži, ktorí si dovolia byť „nežní“, prijímajúci pomoc, trpezliví. A preto som zahrnula do 2. ročníka aj mentorov, ktorí majú svoj príbeh a boli veľkou inšpiráciou pre nás všetkých. Plus dovolili sme si mať aj moderátorku Janku Štefánikovou, ktorá nás sprevádzala počas celej akcie. Zároveň som na to nebola sama. S organizáciou mi pomáhala Peťa Lakatošová, s ktorou sme si navzájom kryli chrbát. Alebo sme spoločne natáčali intro videá v 30C…všetko má svoje čaro :).

Kroky, ktoré nasledovali potom boli podobné ako pri 1. ročníku. Na začiatku je vízia (predstava) ako by mala daná konferencia vyzerať. T.j. začínam s myšlienkou na koniec (2. myšlienka – Covey Stephen). A potom si jednotlivé kroky rozčlením na menšie kroky. Pri 2. ročníku sme využili pri propagácii aj silu videa (reels), ktorým sme ľuďom priblížili obsah konferencie, ale aj jednotlivé témy každého mentora. 

Úspech pramení v poznaní seba 2023

A 11.11.2023 – 2. ročník konferencie „Úspech pramení v poznaní seba“ bol na svete. Spoločne s 55 účastníkmi sme si vychutnali jedinečnú energiu sobotňajšieho dňa. Viac o tom sa dočítate tu>>>

Na tomto živom príklade vidíte, že bez vetra sa ani lístok nepohne. A na to, aby ste vedeli kam kráčať, potrebujete mať jasne stanovený cieľ. Keď ho viete, potrebujete si spísať, čo všetko potrebujete z hľadiska organizácie. A postupujete. V prípade, že je vás viacej, ktorí sa podieľate na organizácii, je dôležité si nastaviť spoločné očakávania. Pretože sa môže stať, že niekto má iné a neskôr by to mohol byť problém. Pred samotnou akciou si vyjasnite ČO JE CIEĽ a kam SMERUJETE. A či všetci sú s tým ok. 

Krok po kroku sa idem ďalej a tvorím. Nie je to konferencia, ktorá je masová. Je viac osobnejšia, aby si každý účastník mohol nasať všetky potrebné informácie a aj atmosféru. Zároveň vytvárame priestor na interakciu medzi sebou. Nie je dôležitá KVANTITA, ale KVALITA. 

Organizácia podobného eventu nie je ľahká. Zahŕňa veľa malých krokov, veľa sedenia za počítačom, veľa premýšľania nad predajnou stratégiou (pretože do posledného dňa vy netušíte, koľko ľudí tam bude). Pre mňa ako osobu, ktorá má rada uchopiteľnosť je to výzva :). Učí ma to dôvere v seba a proces samotný. Mojou mantrou na pár mesiacov sa stáva:

„DOVERUJ V PROCES a ŽIVOTU. ON TI NASERVÍRUJE LEN TO, ČO MÁŠ DOSTAŤ.“

Čo myslíte, čo nasledovalo potom? Dopriala som si oddych. Aby misky váh boli opäť v rovnováhe. Ak dávate svoju energiu von, potrebujete aj čas na načerpanie. Pre každého to môže byť niečo iné (napr. šport, meditácia, spánok…). U mňa to v realite vyzeralo takto. Viac o tom, ako som znovuzískala energiu sa dočítate tu>>>>. 

KROK PO KROKU

Ad3) Silné stránky a talent

Toto bol príklad z praxe, kde vidíte, ako je možné využívať svoje talenty a silné stránky v praxi. V rámci GALLUP testovania mi vyšlo ako 5 silných stránok: 1. LEARNER 2. ACHIEVER 3. RESPONSIBILITY 4. CONNECTEDNESS 5. STRATEGIC.

LEARNER: Ako učiaci sa, dokážem využiť schopnosti a zručnosti v praxi (tvorba webovej stránky na prihlásenie, automatizované procesy. Prepájam zručnosti, ktoré som získala nielen počas 18 ročnej práce v korporácii, ale aj počas rokov na voľnej nohe. To čo neviem, naučím sa a hneď využívam v praktickom živote.

ACHIEVER: V obidvoch prípadoch sme úspešne dorazili do cieľa. Cieľ bol zadefinovaný, kroky tiež a postupnými krokmi sme išli do cieľa. Ako hlavný organizátor som „monitorovala“ priebeh (koľko je prihlásených, čo ešte treba urobiť), aby sme úspešne prišli do cieľa.

RESPONSIBLITY: Raz, keď sľúbim a dohodnem sa na niečom s druhými, urobím všetko preto, aby sa cieľ naplnil. Aj keď to nie je vždy ľahké. Aj keď prídu prekážky, ktoré treba zdolať na ceste „nahor“. Vtedy je to skúška viery a dôvery v život ako taký.

CONNECTEDNESS: Spájam a prepájam ľudí s rôznymi životnými príbehmi. Ukazujeme druhým, že bez ohľadu na to v akej životnej situácii sa nachádzate, vždy máte možnosť voľby a to povestné svetielko na konci tunela. 

STRATEGIC: Mám víziu. V hlave si vytvorím obraz, ktorý tam držím. A ten mi pomáha na to, aby som vedela akou cestou ísť. Z budúcnosti sa potom vrátim do prítomnosti a začnem „stavať“. Postupne, konzistentne. A hlavne trpezlivo :))…čo nie je vždy moja silná stránka, nakoľko keď vidím už výsledok a som z neho taká nadšená, najradšej by som to mala hneď a už včera bolo neskoro.

Čo dodať na záver:

Začnite od seba.

Na to, aby ste žili svoj život a nie život druhých, potrebujete v prvom rade poznať seba, svoje silné stránky, dary a talenty. Ak o nich viete, môžete ich využívať v plnej miere v pracovnom, ale aj súkromnom živote. A ten pocit, že ste na správnom mieste v správnom čase, je nenahraditeľný :).

Veľmi rada budem vašim sprievodcom na ceste k úspechu. Viac o mojich službách sa dočítate tu >>>

Na úplný záver prikladám návod: „AKO ZÍSKAT V ŽIVOTE TO, PO ČOM TÚŽITE: